Masz za zadanie napisać wnioski w rozprawce, sprawozdaniu, pracy licencjackiej lub magisterskiej? Nie wiesz, co zawrzeć we wnioskach z badania lub projektu? Paradoksalnie napisanie wniosków często przysparza więcej trudności, niż stworzenie samej pracy. Ciężko jest w kilku – kilkudziesięciu zdaniach podsumować obszerny tekst.

W moim dzisiejszym wpisie znajdziesz wskazówki dotyczące tego jak prawidłowo pisać wnioski. Myślę, że taki poradnik będzie pomocny dla każdej osoby, przed którą stoi wyzwanie napisania pracy pisemnej.

Czym są wnioski i co należy w nich zawrzeć?

Wnioski to zakończenie pracy pisemnej. Akapit ten zawiera konkluzję, czyli podsumowanie tekstu. We wnioskach należy ponownie zawrzeć tezę / hipotezę, podsumować opisane założenia i argumenty oraz przedstawić swoją końcową opinię i wrażenia.

We wnioskach w pracy licencjackiej, magisterskiej lub w sprawozdaniu, na podstawie przeprowadzonych badań lub doświadczeń, należy opisać, czy wyniki są zgodne z postawioną hipotezą. Trzeba uzasadnić, czy badania umożliwiły obalenie lub potwierdzenie hipotezy oraz w jakim stopniu. Ponadto należy przedstawić własne poglądy i głębsze przemyślenia, np. co może zmienić uzyskana wiedza i jak można ją wykorzystać, co jeszcze powinno zostać zbadane, czy przeprowadzone badania były wystarczające i w pełni ukazały problem oraz jakie wyzwania stoją przed badaczami i społeczeństwem.

Po co pisać wnioski? Jaki jest ich cel?

Wnioski pisze się po to, by ułatwić czytelnikowi zrozumienie tekstu i naszego przekazu. Odbiorca po przeczytaniu wniosków powinien znać wszystkie najważniejsze założenia i wyniki. Wiele osób zamiast całej pracy czyta tylko wnioski, ponieważ to właśnie tam znajduje się clou treści.

Celem wniosków w pracy licencjackiej lub magisterskiej jest odniesienie się do hipotezy – potwierdzenie jej lub obalenie. Oprócz nawiązania do hipotezy ważne jest też przedstawienie szerszego kontekstu zagadnienia oraz opisanie wyzwań i kierunków badań na przyszłość.

Oczywiście napisanie wniosków do rozprawki jest dużo łatwiejsze niż podsumowanie badania i skonstruowanie wniosków do zaawansowanej pracy naukowej. W rozprawce musimy tylko podsumować przytoczone wcześniej argumenty i odnieść się do tezy lub hipotezy, opierając się na fragmentach z literatury.

Jak napisać wnioski?

Poniżej, w dwóch osobnych akapitach, znajdziesz wskazówki dotyczące pisania wniosków do rozprawki, a także tekstów naukowych – sprawozdania, pracy licencjackiej i magisterskiej.

Jak napisać wnioski w rozprawce?

Wnioski są jednym z elementów zakończenia rozprawki. Aby stworzyć dobre zakończenie tego rodzaju pracy pisemnej, należy:

  1. podsumować dotychczasowe argumenty i rozważania odnosząc się do literatury,
  2. na podstawie argumentów wynikających z analizy literatury wyciągnąć własne wnioski,
  3. odnieść się do tezy lub hipotezy i jasno określić swoje stanowisko.

Pamiętaj! Pisząc rozprawkę jak i wnioski do niej, wypowiadaj się w pierwszej osobie liczby pojedynczej!

Jak napisać wnioski w sprawozdaniu, pracy licencjackiej lub magisterskiej?

Jak napisać wnioski - sprawozdanie, badanie, praca magisterska i licencjacka

Podsumowanie z wnioskami w sprawozdaniu, pracy licencjackiej lub magisterskiej powinno uwzględniać następujące zagadnienia:

  1. Czy cel ćwiczenia / badania został osiągnięty i w jakim stopniu hipoteza okazała się zgodna z doświadczeniem?
  2. Jakie trudności napotkano podczas pomiarów / badań i jakie mogą wynikać z tego wątpliwości? Czy doświadczenie / badanie ma jakieś słabe strony?
  3. Jakie czynniki decydują o niepewności?
  4. Jakie dalsze badania powinny zostać przeprowadzone?
  5. Co wnosi uzyskana wiedza?

Teksty naukowe piszę się zazwyczaj bezosobowo. Jeśli jednak chcemy zaznaczyć, że to co opisujemy reprezentuje głównie nasze osobiste przemyślenia i poglądy, możemy wypowiedzieć się w pierwszej osobie.

Mam nadzieję, że dzięki moim wskazówkom masz już wstępne pojęcie jak napisać wnioski do swojej pracy pisemnej. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że największy ciężar spoczywa Tobie. Ja uwzględniłam jedynie ogólne czynniki, które warto zawrzeć, Ty musisz wykonać “brudną robotę”, czyli napisać tekst. 🙂 Życzę Ci więc wytrwałości i powodzenia.

Author

Cześć! Mam na imię Marta. Jestem specjalistką ds. content marketingu i copywriterką z ponad 10-letnim doświadczeniem. Specjalizuję się w prowadzeniu blogów firmowych i tworzeniu tekstów zgodnych z SEO. Na swoim blogu poruszam zagadnienia związane z marketingiem, copywritingiem i blogowaniem.

Napisz komentarz