W świecie rozwijającej się technologii i coraz większej konkurencji na rynku, unikalność produktów staje się kluczem do zdobycia przewagi konkurencyjnej. W tej dynamicznej przestrzeni rynkowej wygląd produktu, staje się nie tylko świadectwem kreatywności producenta, ale także ważnym narzędziem komunikacji z klientem. Właśnie w tym kontekście pojawia się pojęcie „wzoru przemysłowego” i konieczność jego ochrony.

Czym jest wzór przemysłowy?

To nowy i indywidualny wygląd całego produktu lub jego części. Wynika on w szczególności z cech, takich jak linie, kontury, kolory, kształt, faktura czy materiały produktu oraz jego ornamentyka.

W praktyce dotyczy to wszelkich trójwymiarowych obiektów oraz dwuwymiarowych wzorów, takich jak tkaniny czy grafiki. Wzór przemysłowy, zarejestrowany w odpowiednim urzędzie, daje twórcy prawa do tego designu i zapobiega nieautoryzowanemu wykorzystywaniu przez inne podmioty.

Istnieje kilka instytucji, w których można zastrzec wzór przemysłowy. W zależności od zakresu terytorialnego ochrony:

 • UPRP (Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej): Zgłaszając wzór w UPRP, otrzymujesz ochronę na terytorium Polski.
 • EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej): Zgłaszając wzór w EUIPO, uzyskujesz tzw. wzór wspólnotowy. Oznacza to, że Twój produkt jest chroniony we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.
 • WIPO (Światowa Organizacja Własności Intelektualnej): Składając zgłoszenie w WIPO, można uzyskać ochronę wzoru przemysłowego w wielu krajach jednocześnie.

Zobacz również: https://www.kancelarialech.pl/analiza-prawna-marki/

Dlaczego warto chronić wygląd produktu?

Ochrona wyglądu produktu niesie za sobą wiele korzyści dla przedsiębiorstw. Nie tylko podkreśla ono unikalność i innowacyjność marki, ale też stanowi kluczowe narzędzie w rywalizacji rynkowej. Oto główne zalety tej decyzji:

 1. Wartość estetyczna: W dzisiejszych czasach konsumenci doceniają estetykę. Produkt o atrakcyjnym designie ma znacznie większe szanse na sukces rynkowy, a jego wygląd staje się częścią wartości marki.
 2. Rozpoznawalność na rynku: Unikalny design produktu sprawia, że jest on rozpoznawalny wśród konkurencyjnych produktów, co jest kluczem do budowania lojalności wśród klientów.
 3. Ochrona przed kopiowaniem: Zarejestrowanie wzoru przemysłowego chroni przed nieuczciwą konkurencją. Dzięki temu firmy mogą unikać sytuacji, w których ich oryginalny produkt jest kopiowany, a następnie sprzedawany po niższej cenie przez inne podmioty.
 4. Baza do licencjonowania: Posiadanie chronionego wzoru przemysłowego daje możliwość licencjonowania designu innym firmom, co może być dodatkowym źródłem dochodu.
 5. Wzmacnianie wartości marki: Ochrona intelektualnej własności, w tym wzorów przemysłowych, jest dowodem na profesjonalizm firmy i dbałość o swoje produkty. Wzmacnia to pozytywny wizerunek marki w oczach konsumentów.

Podstawowe warunki rejestracji wzoru przemysłowego

Rejestracja wzoru przemysłowego to formalny sposób na uzyskanie ochrony. Istnieją pewne fundamentalne kryteria, które muszą być spełnione, by dany wzór mógł cieszyć się skuteczną ochroną prawną.

​1. Nowość

Pierwszym i najważniejszym warunkiem rejestracji jest nowość wzoru. Oznacza to, że dany wzór nie mógł być wcześniej upubliczniony ani dostępny publicznie w żadnej formie przed datą składania wniosku o rejestrację. Jednak istnieje ważny wyjątek w postaci ulgi w nowości dla zgłaszającego. Jeśli projektant czy producent upubliczni swój wzór, ma 12 miesięcy na złożenie wniosku o jego rejestrację, nie tracąc praw do nowości wzoru.

​2. Indywidualny charakter

Aby wzór mógł zostać zarejestrowany, musi posiadać indywidualny charakter. Oznacza to, że musi się on wyróżniać wśród innych wzorów dostępnych na rynku. Generalnie chodzi o to, aby wzór tworzył inne ogólne wrażenie na „poinformowanym użytkowniku” w porównaniu z wcześniejszymi wzorami.

Urzędy patentowe nie sprawdzają powyższych kryteriów podczas procesu rejestracji. W praktyce oznacza to, że rejestrację otrzyma praktycznie każdy wzór, który spełnia formalne wymagania. Niemniej jednak, po uzyskaniu rejestracji, konkurencja ma prawo podważyć ważność takiego prawa, jeśli uważa, że dany wzór nie spełnia jednego z powyższych kryteriów.

Przygotowanie zgłoszenia – kluczowe kroki

Aby zarejestrować wzór przemysłowy, kluczowe jest nie tylko spełnienie fundamentalnych wymagań, takich jak nowość czy indywidualny charakter produktu. Niezwykle ważna jest również staranna i przemyślana procedura zgłoszeniowa. Oto kilka wskazówek, które pomogą w poprawnym przeprowadzeniu tego procesu:

 1. Dokładność przedstawienia produktu: Przy składaniu zgłoszenia nacisk kładziony jest na jakość i szczegółowość ilustracji. Kluczowe jest, aby graficznie uwypuklić wszystkie niepowtarzalne cechy wzoru. Najlepszym podejściem jest dostarczenie zdjęć lub rysunków z różnych perspektyw, które w pełni oddadzą charakter produktu.
 2. Określenie zakresu ochrony: Przed zgłoszeniem warto zastanowić się, które warianty wzoru chcemy objąć ochroną. Składając jedno zgłoszenie obejmujące kilka odmian wzoru, nie tylko minimalizujesz koszty, ale także gwarantujesz sobie pełniejszą ochronę.
 3. Prawidłowa klasyfikacja produktu: Podczas postępowania zgłoszeniowego niezbędne jest dokładne sklasyfikowanie produktu według międzynarodowej klasyfikacji wzorów przemysłowych, zwaną klasyfikacją lokareńską.

Proces rejestracji wzoru przemysłowego może być skomplikowany, dlatego zalecane jest skorzystanie z pomocy doświadczonego rzecznika patentowego. Profesjonalista taki nie tylko pomoże w przygotowaniu zgłoszenia. Poprowadzi również całą procedurę zgłoszeniową przed odpowiednim urzędem patentowym, co znacznie zwiększy szanse na pomyślną rejestrację i solidną ochronę wzoru.

​Procedura w Urzędzie Patentowym

Dla wielu współczesnych przedsiębiorców, EUIPO stanowi pierwszy wybór w kwestii rejestracji wzorów przemysłowych. Ich decyzję motywuje przede wszystkim skuteczność procedury w EUIPO, która zakończona jest zwykle w ciągu dwóch tygodni. Jest to wyjątkowo atrakcyjne dla tych, którzy planują szybkie wprowadzenie produktu na rynek, pragnąc jednocześnie gwarantować sobie jego ochronę. W Polsce procedura zgłaszania wzoru przemysłowego w UPRP jest bardziej czasochłonna i trwa zazwyczaj kilka miesięcy.

Po złożeniu wniosku specjaliści z urzędu przeprowadzają szczegółową analizę zgłoszenia, skupiając się na kwestiach formalnych. Kluczowym aspektem jest tutaj przedstawienie graficzne produktu. W przypadku wątpliwości co do klarowności przedstawienia, ekspert może odrzucić poszczególne ujęcia. Ewentualne nieścisłości mogą przedłużać cały proces rejestracji.

Po przejściu całej procedury przedsiębiorca otrzymuje cenne świadectwo rejestracji. Dokument ten, potwierdza ekskluzywne prawa do wzoru. W kontekście prawnym działa on niczym akt notarialny, oferując solidne podstawy w przypadku potencjalnych konfliktów związanych z prawem własności.

​Po rejestracji: Prawa i obowiązki posiadacza wzoru przemysłowego

Po udanej rejestracji wzoru przemysłowego, posiadacz zyskuje szereg praw, ale także staje w obliczu pewnych obowiązków.

Jednym z kluczowych praw jest wyłączność korzystania z danego wzoru, co oznacza, że tylko jego właściciel może legalnie produkować, sprzedawać lub importować produkty oparte na zarejestrowanym wzorze. Wyłączność ta jest jednak ograniczona czasowo. Okres ochrony wzoru przemysłowego trwa 5 lat, z możliwością jego przedłużenia co 5 lat. Maksymalnie ochrona może trwać 25 lat.

Jednak z prawami wiążą się również obowiązki. Właściciel wzoru przemysłowego powinien monitorować rynek w kontekście ewentualnych naruszeń swoich praw. W przypadku ich wykrycia może podjąć odpowiednie kroki prawne, aby zapobiec dalszym naruszeniom i dochodzić swoich praw. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca musi być czujny i aktywnie chronić swoje prawa, aby nie utracić ich wartości i korzyści płynących z ich wyłączności.

Napisz komentarz